מנהל מכון הדמיה דנטלי? מודול תוכנה חדשני עם מגוון של כלים לניהול מכון הדמיה דנטלי. מערכת ניהול מכוני הדמיה דנטליים הינה מערכת העונה לצורך הקיים במשך שנים אשר עד היום לא היה לו מענה – מערכת נוחה המקשרת בין הרופא המפנה למכון עצמו.

יתרונותיה הבולטים של התוכנה:

• שיבוץ תורים ביומנים על פי זמני ביצוע
• הפקת דוחות התחשבנות ודוחות סטטיסטיים
• קלט הפניות לצילום ישירות לתיק המטופל
• הפקת טופס מודפס עם חתימה דיגיטלית
• הפצת תשובות ו/או צילומים לרופאים מפנים

מבחר כלי ניהול למכון שלך

• קליטת הזמנות מרופאי השיניים
• מעקב עבודות לביצוע ותגמול בחתך רופאים מפנים
• מעקב עבודות בתהליך במכון,כולל הפקת מדבקות וברקוד לצורכי מעקב
• ביצוע חיובים בגין העבודות, הטיפולים שבוצעו והתחשבנות מול גורמים
  מבטחים

חבילת יישומים בסיסית:

תוספות אופציונאליות המשלימות את המערכת:

ניהול תוריםמערכת זימון וניהול תורים

מערכת ניהול מכוני הדמיה דנטליים מציעה כלי זימון תורים לביצוע צילום, עם יכולת להוצאת תדפיס תור ומספר הזמנת עבודה. בנוסף, מעמידה לרשותם של המשתמשים אפשרות לשיבוץ תורים ביומנים על פי פרמטרים של זמני ביצוע.

תיק רפואי ממוחשבניהול תיק רפואי ממוחשב

התוכנה מאפשרת ניהול פרטים דמוגרפים ופרטי תור, קלט הפניות לצילומי הדמיה הכוללים צילום פנורמי,סטטוס,פריאפיקלי,לסת,מקביליות ועוד, וכן ריכוז גמר עבודה וצילום לתיק מטופל למשלוח ישירות לרופא מפנה.לתוכנה יש יכולת תצוגה לרופא המפנה באמצעות מערכת ה–PACS, וכן יכולת כניסה לאתר צד ג' לצורך בדיקת צילומים. הרופא המטפל יכול לסווג את הטיפול שבוצע, את הצילומים המצורפים לתיק, וגם לשמור תמונות, סריקות, הפניות ומסמכים חיצוניים רלוונטיים.

דוחות ניהולייםדוחות ניהוליים וייעודיים

המערכת מפיקה דוחות סטטיסטיים לבדיקת כמות ההפניות שהגיעו בזמן מסוים על פי סוג הבדיקה וגורם המפנה. בנוסף, מציעה המערכת מגוון דוחות תשלומים חודשיים לתגמול רופאים מפנים והתחשבנות חודשית מול גורמים מבטחים.דוחות ניהול אלה ואחרים מספקים כלי ניהולי ממדרגה ראשונה לניהול המכון ומאפשרים מעקב שוטף.

חיבור למכשירי בדיקההפצת תשובות וצילומי הדמיה לרופאים

מערכת הניהול מספקת מענה להפצת תשובות לרופאים המפנים כולל תמונות ועדכונו של המקבל באמצעות SMS. המערכת מאפשרת להפיק טפסים באופן ממוחשב ופשוט,ולהדפיסם בכל עת.ניתן לצרף לטפסים אלה חתימה דיגיטלית, המהווה חתימת רופא לכל עניין ודבר.

תזכורות תוריםתזכור תורים ועדכוני מידע (SMS)

המערכת שולחת תזכורות למטופלים באמצעות SMS אוטומטי לגבי מועד ופרטי התור,שולחת אישור קבלת עבודה וביצוע העבודה,אישור קליטת הלקוח מהרופא,ותזכורות נוספות, המהוות כלים חזקים לשיווק והחזרת המטופלים למרפאה.המערכת, העובדת בשילוב ממשק לחברות (יוניסל,אפקט,פון-פלוס), חוסכת כסף רב למרפאה, הן בהורדת נפח הטלפונים והן בחיסכון בכוח האדם הנדרש לביצוע פעולות אלו.

המערכת ניהול ותפעול מכוני הדמיה דנטליים הינה מודול חשוב במערכת ניהול מכוני הדמיה של ר.ר מערכות וטכנולוגיות ועובדת בשיתוף עם חברת דנסטורם, ומספקת מענה מלא באמצעות תקשורת מקוונת וישירה בין רופאי השיניים עצמם לבין מכוני ההדמיה. שיתוף זה נעשה תודות לכלים המתקדמים, המוצעים במערכת, כמו הפניות צילום מקוונות, קליטת צילומים דנטליים ועוד. יתרונה הגדול של המערכת הוא שניתן לעבוד על פלטפורמה ובסיס נתונים אחד המסייעים בהצלחתו של המכון, ובמקביל בחיסכון משמעותי בהוצאות השונות.

ניהול מכוני הדמיה דנטליים דורש יכולות ניהול ושיווק גבוהות בגלל התחרות הגדולה. לכן זיהינו את הצורך של המכונים בהתייעלות מול הרופאים המפנים, על מנת להגדיל את ההפניות, ופיתחנו תוכנה ייחודית ובלעדית לשוק זה. שימוש במערכת המתנהלת באופן ישיר וחכם מול הרופא, מבטיחה את הגדלת ההפניות למכון ובהתאם הגדלת רווחיות המכון באופן משמעותי.

לקביעת פגישת הדגמה ופרטים נוספים פנה אלינו עוד היום.מאת: