תערוכת קלינאות תקשורת – חורף 2012

תמונות נבחרות מתערוכת קלינאות תקשורת שהתקיימת במלון דויד קונטינטל בין התאריכים 8-9/2/2012

תמונה של תערוכת קלינאות תקשורת

תמונה שניה של תערוכת קלינאות תקשורת