מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות – www.rrsystems.co.il

 

חברת ר.ר מערכות מידע בע"מ (להלן "החברה") מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר האינטרנט ובדפי הנחיתה אשר היא מפעילה (להלן "אתרי האינטרנט"). המסמך הנ"ל מפרט את התחייבותה של החברה כלפי המשתמש/ הגולש באתרי האינטרנט, לקיום המדיניות הבאה – שימוש במידע הניתן באתרי האינטרנט או נאסף על ידה.

בשעת השימוש בשירותי אתרי האינטרנט, החברה אוספת פרטים מן המשתמש. לידיעת המשתמש חלק מן המידע מזהה את המשתמש באופן אישי- בשמו ובכתובתו. המידע נמסר ע"י המשתמש ביודעין, בעת מילוי טפסים באתר. לידיעת המשתמש, חלק מן המידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי ואינו נשמר יחד עם פרטיו – זהו מידע סטטיסטי מצטבר. לדוגמה, מידע סטטיסטי על העמודים בהם צפה, כתובות IP ועוד.

השימוש במידע

רישום לשירות המוצע (יצירת קשר, בקשה להצעת מחיר, רישום לרשימת תפוצה ואילך) תבקש החברה מהמשתמש את המידע הנחוץ בלבד לטובת אספקת השירות. הנתונים שנאספים נשמרים במאגר המידע של החברה ובאחריותה. שימושו יהיה בעיקר לצורך סטטיסטיקה, ללא זיהוי אישי אשר מטרתו לגלות הרגלי גלישה באתרי האינטרנט.

השימוש ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו בלבד או על פי החוק, בכדי:

  • לאפשר להשתמש בשירותי האתר אינטרנט וכן לשנותם או לבטלם.
  • לשפר את התכנים באתרי האינטרנט.
  • לצורך ביצוע רכישת מוצרים ושירותים מוצעים – לרבות פרסום מידע ותכנים.
  • להתאמת מודעות ובאנרים אשר מוצגים בעת הביקור באתרי האינטרנט בהתאם לתחומי העניין של המשתמש
  • לשליחת דיוור ישיר או אלקטרוני – בהסכמתו המפורשת של המשתמש/ הגולש ובהתאם להוראות המצוינות בחוק בנושא, כל עוד המשתמש יכול לבטל את הסכמתו ולהפסיק את קבלת הדואר האלקטרוני.

מסירת מידע לצד שלישי

ר.ר מערכות מידע בע"מ לא תעביר לצד שלישי כלשהו את המידע האישי של המשתמש, אלא במקרים המפורטים להלן: בעת מחלוקת משפטית בין המשתמש לחברה; במידה והמשתמש יבצע פעילויות המנוגדות לחוק; בעת קבלת הוראה מפורשת של בית המשפט.

החברה לא תמסור למפרסמים אחרים את פרטיו האישיים של המשתמש. יחד עם זאת, החברה רשאית להעביר מידע אנונימי סטטיסטי על הרגלי הגלישה של משתמשי האתר.

מדיניות הנוגעת לשתילת Cookies

אתרי האינטרנט של החברה משתמשים ב"עוגיות" (Cookies). קבצי ה"עוגיות" נועדו לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות שימוש באתרי האינטרנט, לשם התאמת האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש, לצורך אבטחת מידע וכן לשם צרכים נוספים הנוגעים לתפעול אתרי האינטרנט. המשתמש יכול להימנע מקבלת קבצי "עוגיות" על ידי ההגדרות הנמצאות בדפדפנים השונים.

מדיניות שיווק מחדש בפרסום מקוון

אתרי האינטרנט משתמשים ברשימות "שיווק מחדש" לטובת פרסום באינטרנט. הרשימות מורכבות ממשתמשים אשר ביקרו באתרי האינטרנט של החברה ובדפי הנחיתה. במסגרת זו, ספקים של צד שלישי הכוללים את Google מציגים את מודעות החברה באתרים שונים באינטרנט. אותם ספקים של צד שלישי, הכוללים את Google, עושים שימוש בקבצי "עוגיות" לשם הצגת מודעות החברה על סמך ביקורי העבר של המשתמש.

המשתמש יכול להפסיק את השימוש בקבצי "עוגיות" של ספקי השירות השונים (צד שלישי) ע"י ביקור באתר זה. כמו כן, ניתן לבטל את ההסכמה לשימוש של Google באותם קבצי "עוגיות" על ידי ביקור בהגדרת המודעות של Google.

אבטחת מידע

אתרי האינטרנט מאובטחים באמצעות מערכות ונהלים לאבטחת מידע. לידיעת המשתמש, מערכות ונהלים אמנם מצמצמים סיכונים לחדירה למאגרי המידע של החברה, אך הם אינם יכולים להעניק אבטחת מידע מלאה ומוחלטת. לכן, ר.ר מערכות מידע בע"מ לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט לגמרי מפני גישה בלתי- מורשית למידע מאוחסן.

התאמה לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, זכאי כל אדם לעיין במידע שעליו אשר מוחזק במאגר מידע. אדם אשר עיין במידע שעליו ומצא כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי האדם לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקנו או למחק אותו.

פנייה כזאת יש להפנות אל office@rrsystems.co.il  או באמצעות פקס מס' 9330403: 08        או בדואר רגיל אל: ת.ד  רחובות 587, רחוב הורוביץ 12, עיר:רחובות, מיקוד: 76122.

כמו כן, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש באופן כתוב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

במידה ויוחלט על שינוי מהותי במדיניות הפרטיות אשר נוגע למידע אישי שנמסר ע"י המשתמש, מתחייבת החברה לפרסם הודעה נפרדת ובולטת על כך באתרי האינטרנט של החברה.