ניהול מרפאה בראיה עתידית

תפעול מרפאה

ניהול מרפאה באמצעות תוכנה ייעודית, המספקת תהליך מתמיד של פיתוחים וחידושים למערכת, מסייעת לניהול מלא של המרפאה ונותנת מענה לצרכים המתמידים המתעוררים בשטח.  חלק נכבד מפיתוחים חדשים שנעשים בתוכנה באים מארגון וניהול תהליכי עבודה משתנים ובקשות מלקוחות בתחום ומצרכים הנדרשים להתממשקות למערכות תוכנה נוספות הפועלות במרפאה /מרכז הרפואי על מנת לקדם את המוצר בראייה עתידית בעקבות שינויים בתהליכי עבודה ושינויים טכנולוגים בתחום הרפואי הגלובלי.

תפעול מרפאה עשויה לכלול מערכות תוכנה שונות על פי יעדיהם השונים בתפקודם מקצועי/קליני, הניהול הארגוני ופיננסי כאחד, אשר משלימות זו את זו בתפקודיהם השונים. על מנת לשלב את היתרונות והתועלות מהתוכנות וליצור שילוב פעילות מלא ביניהם לקליטת נתונים תיעוד, אחזור המידע הנדרש במהלך הפעילות הרפואית פותחו ממשקים מותאמים.

מהות הממשקים – פיתוח תוכנה המאפשר קישור בין מערכות שונות ליצירת תהליך עבודה חד כיווני /דו כיווני. בין המערכות להיזון מידע בו זמני.

אילו ממשקים קיימים

א. ממשקים בין מערכות תוכנה שונות:

במערכת הרפואית– ממשקים לפעילות בין תוכנות זימון וניהול תורים, תיק מטופל לניהול מרפאה לבין מערכות תוכנה ייעודיות בתחומי רפואה שונים לבדיקות קליניות ואבחונם הנמצאים בקופ"ח אצל רופאי הקהילה ויכולת שילוב המידע ביניהם הכולל קלט תשובות

באמצעות ממשקים מותאמים לקופות החולים השונות ע"פ הגדרת מערכת הכספות. כנ"ל מערכות שונות במרפאה בעלות ממשק משותף המשלימות מידע זו לזו לתיעוד בתיק אחד.

במערכת הפיננסית – ממשק לשילוב מערכת התחשבנות וגביה במרפאה /למטופל בתיקו הרפואי למערכת הנה"חש הארגונית של ביה"ח /מרכז רפואי. שילוב ממשק לסליקת כרטיסי אשראי בשרותי בנק אוטומטי, קריאה בקורא מגנטי מאובטח תוך עדכון ישיר בקבלה/תיעוד המופק למטופל וחסכון בזמן הקלדה. שילוב ממשק להבטחת המחאות בחברות ERN /ישראכרט-צ'ק תוך בדיקת כשירות ההמחאות חשבונות מוגבלים, ממשק לקליטת ההמחאות בקורא המחאות מגנטי עדכון אוטומטי בקבלה / תיעוד המופק ללקוח תוך חסכון בזמן הקלדה.

בניהול מלאי צר"פ – קליטה מהירה של פריטים למלאי באמצעות ממשק לקורא בר-קוד לקריאת מידע דיגיטלי של ברקוד הפריטים המביא לחסכון זמן עבודה. שילוב בין מערכת המלאי למערכות הניהול התפעולי בחדרי הניתוח ו/או במכוני ההדמיה והרנטגן והיזון נתונים חוזר.

ב. ממשקים בין ציוד בדיקה ומעבדה –ממשקים מותאמים למכשירי הבדיקה השונים לשילוב מידע דיגטלי ישיר לתיעוד בתיק הרפואי/המטופל כדוגמא:- בדיקות ראיה, שמיעה, אחסון תמונות וצילומי רנטגן באמצעות ממשקים למערכות פאקס.

ג. ממשקים ליצירת תקשורת וחיווי – כדוגמא (בטלפוניה, SMS, מערכת מקוונת אינטרנטית) במערכת זימון וניהול תורים לביצוע תזכורות SMS אישור הגעה וחיווי ומעקב במערכת ועוד.

דוגמא אחת לממשק שפותח על ידנו בין מערכות התוכנה בתחום ניהול מרפאה מוצג להלן:

פיתוח שנעשה במסגרת ביה"ח "אסותא" בתחום ניהול מרפאה, אשר נולד מצרכי הרופאים ליצירת שילוב והתממשקות בין תוכנה לניהול תורים ומרפאה לבין.מערכת ה"אופק" במרפאה ע"מ לתת מענה לרופא לגבי פרטי טיפול והיסטורית טיפולים ואמנזות של המטופל שלו כולל תצלומים ותמונות שובצעו לו במהלך הטיפולים שביצע.

להלן יוצג תצורת הקישוריות הנוצרת באמצעות הממשק המפורטת להלן:

עובד המוגדר בתפקיד רופא קיים ולעובד ת.ז ומס' רשיון רשום במערכת תיהיה לאותו רופא אפשרות ללחוץ על כפתור "אופק" ותפתח מערכת האופק עם פרטי הטיפול של המטופל הספציפי עליו אותו רופא רוצה לדעת אינפורציה רפואית .במידה ו אחד הנתונים מעלה חסרים, תקפוץ הודעה למשתמש בה מתריע שחסרים נתונים ספציפיים.

התוכנה לניהול מרפאה תעביר למערכת האופק נתונים מסויימים באמצעותם ניתן יהיה לאתר את המטופל במערכת האופק ולשייך את פרטי הטיפול לרופא הרלוונטי. במידה והפרמטרים תקינים, נפתח webpage שלתוכנה לניהול מרפאה שיציג את הנתונים המתקבלים מהאופק.במידה ותוחזר הודעה מהאופק היא תוצג על גבי המסך. פיתוח זה הינו דוגמא לכך שמערכת לניהול מרפאה מתממשקת למערכות נוספות ורבות ובאמצעות כך הרופא המטפל מקבל תמונה כוללת ושלמה לגבי בדיקות ואיבחונים שנעשו למטופל. בדרך כלל במרפאות גדולות נוצר צורך לעבוד עם מספר מערכות היודעות לשלב מידע, להעביר ולקבל אנפומציה ממערכת אחת לשניה.

ר.ר מערכות מידע מספקת פיתרונות רבים ומגוונים להתממשקות למערכות רבות ומגוונות בשוק מתוך ראייה מערכתית רחבה לנהל את המרפאה באופן מושלם וטוב יותר. רוב הפיתוחים להתתמששקות למערכות נילוות באים מצורכי לקוחתינו בשוק ובראייה כללית לספק ללקוחיתינו כלים משלימים לקבלת והעברת אינפומציה בצורה קלה ונוחה. כמו פיתוח להתממשקות למערכת האופק באופן דומה פיתחנו ממשק לפורטל מכבי, לתוכנת CRM, לתוכנת ATD, קמיליון, קליקס, כספת של כללית, מודם של מכבי, ממשק softov, ממשק הפניות של מכבי ועוד.

כחלק בלתי נפרד מהתפתחות התוכנה לניהול מרפאה נוצר צורך להתממשקות גם למכשירים וציוד רפואי. ר.ר מערכות מידע יצרה התממשקות לציוד זה באמצעות קבלת פרוטוקולים בינלאומיים ממכשירים שונים ובכך מערכת לניהול המרפאה מצליחה להפעיל ציוד זה בצורה קלה ופשוטה והכי חשוב שקופה למשתמש. כחלק מהתממשקות לציוד רפואי פיתחנו התממשקות למערכות PACS שונות הקיימות בשוק, דיקטפון,אודיומטר רפואי,מכשירי בדיקת ראיה,סורקים,מצלמות ועוד.

ר.ר מערכות מידע שמה דגש רב לשים את המרפאה שלך קדימה ולספק לך כמכון, מרפאה בית חולים כלים לעבודה המשתלבים אחד עם השני באופן שקוף למשתמש.מאת: