מערכת לטיפול בתביעות רפואיות מספקת מענה מלא לניהול תביעה רפואית של מטופל, המערכת כוללת תיעוד מספר תביעה ומספר הפוליסה של המטופל, תיעוד מספר תיק גורם מפנה, הזנת פרטי גורם השולח והמשלם, סיווג הביטוח וחוות דעת נדרשת, ניהול של אנשי קשר, תיעוד הבקשה לתביעה והעברת חומר התביעה לרופא חיצוני תוך קבלת חוות דעת מימנו. המערכת מספקת ניהול תזכורות וניהול חיוביים עם פרטי חשבונית העסקה שהופקה.

דרך מערכת לטיפול בתביעות רפואיות מתבצע תיעוד סטטוס התביעה ומעקב אחר תביעות שטרם נסגרו. המערכת מאפשרת הפקת גיליון רישום לתיעוד פרטי התביעה ותהליכי הטיפול בתביעה על פני ציר הזמן עם יכולת לכתיבה חופשית של הערות לתביעה.

יתרונות המערכת בטיפול בתביעה רפואית

  • ריכוז כל המידע על המטופל במקום אחד
  • אפשרות לשימוש בדוחות ייעודיים המספקים אינפורמציה ומעקב אחר התביעה הרפואית
  • אפשרות לניהול בדיקות מעבדה וריכוז הזמנות
  • ניהול תביעה רפואית עד לסגירתה ואפשרות למעקב אחר תביעות שטרם נסגרו

 

הטיפול בתביעה רפואית מביא קץ לתיקי הנייר של המטופלים המאוחסנים בדלפקים, במזכירות ובארונות המרפאה, דרך שימוש בתיקים רפואיים ממוחשבים וניהול התביעות באופן ממוחשב, זמן איתור התביעה וניהול התביעה מתקצר באופן משמעותי ובאופן זה מייעל את השירות במרפאה באופן משמעותי. ניהול תביעה רפואית ממוחשבת ותיק רפואי ממוחשב הינו תקדים לעבודה ללא נייר וחוסך כסף רב למרפאה. כשכל המידע של המטופל מתרכז במקום אחד עם יכולת שליפת האינפורמציה באופן פשוט ובחתכים שונים, משתפר באופן משמעותי השירות למטופל ובו זמנית נשמרת איכות הנתונים והמידע המוזן למטופל. כמו כן רמת יכולת המעקב גדלה והדברים נעשים באופן נוח בכל שלביה השונים של התביעה.

הקץ לבלגן במרפאה

המערכת מספקת כלים רבים ומגוונים למעקב אחר תביעות מטופל ולפי רופא חיצוני, גורם משלם, גורם שולח ועוד. מערכת לטיפול בתביעות רפואיות מספקת מעקב אחר תשלומים לרופאים חיצוניים עם יכולת להשלמת התשלום עבור כל תביעה. כמו כן המערכת מספקת מידע על תיקים על פי תאריך פתיחת התיק ומספקת אינפורמציה מלאה על סטטוס התיק ומצב התביעה. למערכת יש אפשרות לקבל אינפומציה על התביעה לפי הרופא וסטטוס התביעה. באופן זה ניהול תביעות רפואיות נעשה באופן קל ונוח ומצמצם טעויות וזליגת נתונים והחזרי כספים למרפאה

ניתן לאמר שניהול תביעה רפואית ממוחשבת נחשב לתקדים טכנולוגי בעידן של היום ומקל באופן משמעותי על פעילות השוטפת של המרפאה: ניהול מרפאה, תפעול נכון וניהול נכון של התביעה על כל שלביה השונים וחוסך למרפאה כסף רב.

פנה אלינו עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ והדגמה.
מאת: